Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες

Στατικές ιστοσελίδες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ιστοσελίδες των οποίων η μορφή και το περιεχόμενο παραμένουν αμετάβλητα. Δημιουργούνται από στατικά αρχεία των οποίων ο κώδικας βασίζεται συνήθως σε HTML. Οι στατικές σελίδες είναι απλές και μπορούν να φορτωθούν γρήγορα το μηχάνημα του πελάτη. Δεν μπορούν όμως αυτόματα να μεταβληθούν όταν αλλάξει η πληροφορία που απεικονίζουν.

 

Δυναμικές ιστοσελίδες: Ονομάζονται οι ιστοσελίδες των οποίων η εμφάνιση ή το περιεχόμενο μπορούν να αλλάξουν δυναμικά. Οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιήθουν για την παρουσίαση πληροφορίας που μεταβάλλεται συχνά όπως, η θερμοκρασία , η ώρα. τα δεδομένα του χρηματιστηρίου κ.λ.π. Τέτοιου είδους ιστοσελίδες δημιουργούνται απο δυναμικά αρχεία εξυπηρετητών. Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το χρήστη (π.χ. να αλλάζει την εμφάνιση ενός συνδέσμου όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται πάνω σε αυτό) . Τέλος, οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν και να εμφανίζουν ολόκληρες εφαρμογές, οι οποίες στέλνονται από τον εξυπηρετητή με την μορφή ενεργών αρχείων.

Joomla vs Drupal vs Wordpress

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές μέσω του διαδικτύου ενημερώνουν το περιεχόμενο στο ΣΔΠ, το οποίο είναι εγκατεστημένο σ' ένα διακομιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα διαθέσιμες πάλι μέσω του διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου.

Τα πλεονεκτήματα ενός δικτυακού τόπου

Το Διαδίκτυο, σε συνδυασμό με την ολοένα αναπτυσσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, έχει δημιουργήσει μία τεράστια αγορά γνώσεων και πληροφοριών. Επόμενως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς χρήστες.