Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες

Στατικές ιστοσελίδες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ιστοσελίδες των οποίων η μορφή και το περιεχόμενο παραμένουν αμετάβλητα. Δημιουργούνται από στατικά αρχεία των οποίων ο κώδικας βασίζεται συνήθως σε HTML. Οι στατικές σελίδες είναι απλές και μπορούν να φορτωθούν γρήγορα το μηχάνημα του πελάτη. Δεν μπορούν όμως αυτόματα να μεταβληθούν όταν αλλάξει η πληροφορία που απεικονίζουν.

 

Δυναμικές ιστοσελίδες: Ονομάζονται οι ιστοσελίδες των οποίων η εμφάνιση ή το περιεχόμενο μπορούν να αλλάξουν δυναμικά. Οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιήθουν για την παρουσίαση πληροφορίας που μεταβάλλεται συχνά όπως, η θερμοκρασία , η ώρα. τα δεδομένα του χρηματιστηρίου κ.λ.π. Τέτοιου είδους ιστοσελίδες δημιουργούνται απο δυναμικά αρχεία εξυπηρετητών. Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το χρήστη (π.χ. να αλλάζει την εμφάνιση ενός συνδέσμου όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται πάνω σε αυτό) . Τέλος, οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν και να εμφανίζουν ολόκληρες εφαρμογές, οι οποίες στέλνονται από τον εξυπηρετητή με την μορφή ενεργών αρχείων.

Οι στατικές ιστοσελίδες αποτελούν μια πιο οικονομική λύση για την διαφήμιση της επιχείρησης στο internet, ωστόσο υστερούν σε δυνατότητες καθώς το περιεχόμενο τους δεν μπορεί να μεταβληθεί και είναι προκαθορισμένο. Επομένως η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει πόσο συχνά πρέπει να μεταβάλλει το περιεχόμενο της, τα προϊόντα της κ.λ.π. καθώς δεν υπάρχει μια βάση δεδομένων με εύκολη πρόσβαση όπως στις δυναμικές σελίδες. 

Συγκεκριμένα η επιλογή στατικής ιστοσελίδας αφορούν επιχειρήσεις όπου επιθυμούν μια μικρή παρουσίαση για παράδειγμα: 

Αρχική σελίδα | Εταιρικό προφίλ | Σελίδα με την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει και τα προϊόντα της | Στοιχεία επικοινωνίας 

Οι δυναμικές ιστοσελίδες απεναντίας, στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα (εμφάνιση) δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τις στατικές αλλά στις δυνατότητες που προσφέρουν. Το περιεχόμενο τους (κείμενο, φωτογραφίες, προϊόντα, κ.λ.π) αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και επομένως είναι εύκολη η πρόσβαση και μετατροπή του. 

Η διαχείριση του περιεχομένου των δυναμικών σελίδων γίνεται μέσα από κάποιο CMS (Content management system) όπως για παράδειγμα το JOOMLA ή DRUPAL. Αυτά είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου, εύκολα και γρήγορα. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε κατασταλλάξει ανάμεσα σε στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λύθουν περαιτέρω απορίες για την καλύτερη λύση της επιχείρησής σας.